جذابیت سمت چپ چهره بیشتر است!

نگه داشتن سمت #چپ چهره به سمت #دوربین صورت شما را در عکس‌ها، #جذاب‌تر نشان می‌دهد. در سمت چپ صورت #احساسات بیشتر نمایان می‌شوند و به همین علت بسیاری از نقاشان نیز #پرتره‌ها را از سمت چپ صورت می‌کشند.