خرافات عجیب روس‌ها!

روس‌ها اعتقاد دارند که #سوت زدن باد به همراه می‌آورد و باد، دارایی‌های منزل را با خود می‌برد و صاحبخانه را فقیر می‌کند. پس هیچ وقت در فضای بسته و منزل دیگران، سوت نزنید که شگون ندارد!

از خرافات گذشته، در روسیه سوت زدن نشان از #بی‌فرهنگی و سطح پایین اجتماعی است. آن‌ها حتی آهنگ را نیز با سوت نمی خوانند!