مد و زیبایی مرگبار در گذشته‌های دور!
در دوره #ویکتوریا، رنگی موسوم به #سبز (Scheele) #مد شده بود که تقریبا همه زنان لباس‌های خود را به آن #رنگ انتخاب می‌کردند.
این رنگ از ترکیب #آرسنیک و #مس به دست می

مد و زیبایی مرگبار در گذشته‌های دور!

در دوره #ویکتوریا، رنگی موسوم به #سبز (Scheele) #مد شده بود که تقریبا همه زنان لباس‌های خود را به آن #رنگ انتخاب می‌کردند.

این رنگ از ترکیب #آرسنیک و #مس به دست می‌آمد و به تدریج موجب #مرگ فردی می‌شد که آن را می‌پوشید. رنگ لباس به غشا مخاطی نفوذ کرده و باعث ایجاد #خراش می‌شد.

با اینکه همه از خطرات این رنگ آگاه بودند اما حتی برای #نقاشی دیوارهای داخلی خانه هم از آن استفاده می‌شد.

همچنین در قرن ۱۹ میلادی زنان از آرسنیک برای گل انداختن گونه‌ها و شفافیت #پوست صورت خود استفاده می‌کردند. که از عوارض جانبی مصرف آرسنیک می‌توان به #تیروئید و #گواتر و گاهی مرگ اشاره کرد.