کمک به نیازمندان برای پرداخت قبض برق در #آمریکا

هنگامی که اینترنتی قبض #برق را پرداخت می‌کنید یک گزینه اضافه هست برای اهدای یک مبلغ دلخواه بعنوان #خیریه.

این #پول برای کسانی صرف می‌شود که به علت مشکلات مالی قادر به پرداخت قبوض برق خود نمی‌باشند. مانند افراد سالخورده و یا ناتوان.