افسانه اساطیری پاندورا

افسانه‌ی مشهور «پاندورا» در #اساطیر یونان باستان و ماجرای هبوط انسان در کتاب مقدس، از بزرگترین نمونه‌های نگاه #گناهکار به #زن در فرهنگ یونانی و ادیان یهود و مسیحیت است. #پاندورا نخستین زن در #افسانه‌های یونان باستان است. #زئوس او را از گل و برای مجازات #پرومتئوس که با انسان‌ها دوستی می‌کرد، ساخت. پرومتئوس او را از زئوس نپذیرفت، اما برادرش #اپیمتئوس او را به همسری برگزید. #جعبه‌ای بود که به پاندورا گفته شده بود مملو از #بلایا و #زشتی‌ها و #پلیدی‌ها است و او نباید در جعبه را بگشاید (مشابه این داستان را در تورات و قرآن نیز می‌بینیم.). پاندورا در جعبه را باز می‌کند و #مصیبت‌ها بر روی زمین پراکنده می‌شود. تنها «امید» در جعبه باقی ماند تا تسلای خاطر #بشر باشد.