افسانه یونانی پنلوپه

#پنلوپه (به یونانی: Πηνελόπη)‏، در اسطوره‌های یونان، همسر #اودوسئوس و مادر #تلماخوس است.

او در جوانی به دلیل #زیبایی‌اش خواستگاران زیادی داشت. پدرش برای جلوگیری از #دعوا و کشمکش #مسابقه‌ای ترتیب داد تا برنده آن را به دامادی انتخاب کند. در این مسابقه اودوسئوس سرافراز بیرون آمد و با پنلوپه ازدواج کرد.

طی ۲۰ سال #غیبت اودوسئوس (هنگام و بعداز جنگ تروا) پنلوپه با وجود خواستگاران بسیار زیاد به او وفادار ماند. او خواستگاران خود را هر بار با زیرکی از خود #ناامید می‌کرد. یکی از #حیله‌های معروف او این بود که شروع به بافتن #کفن اودوسئوس کرد و به خواستگارانش وعده داد، هنگامی تصمیم به #ازدواج خواهد گرفت که بافتن این پارچه پایان بیابد.

این درحالی بود که پارچه هیچ‌گاه پایان نمی‌یافت، زیرا او هر شب هرچه را بافته بود #می‌شکافت. این حیله او ۳ سال خواستگاران را دور نگاه داشت.

پس از #فاش شدن حیله‌اش، قرار گذاشت با کسی که بتواند #کمان اودوسئوس را خم کند ازدواج کند. در همین زمان اودوسئوس با لباس #مبدل به خانه‌اش بازگشت. #شرط را برد و تمامی #خواستگاران را به همراه #پسرش تلماخوس کشت!