هنگام حمله تروریستی چه باید کرد؟

- پلیس بریتانیا توصیه می‌کند اگر در یک #حمله تروریستی گرفتار شدید در صورت وجود مسیر امن فرار کنید.

- اگر موفق به فرار شدید تا حد امکان از منطقه #خطر دور شوید.

- می‌توانید اصرار کنید دیگران هم با شما همراه شوند اما نگذراید که آن‌ها سرعت شما را بگیرند.

- اگر قادر به #فرار نیستید پنهان شوید اما راه خروج خود را در نظر داشته باشید.

- صدای زنگ #موبایل خود را قطع کنید و اطمینان حاصل کنید که موبایل‌تان در حالت لرزش قرار نداشته باشد.

- با #پلیس تماس بگیرید و مشخصات دقیق محل حمله را اطلاع دهید.

- اگر هنوز در محل هستید هنگام رسیدن پلیس از حرکت‌های ناگهانی بپرهیزید. چرا که ممکن است به عنوان یک #تهدید شناخته شوید.