دختر عزاداری که به تنهایی #عروس شد!

نامزد این دختر اندونزیایی از مسافران هواپیمایی بود که چند وقت پیش #سقوط کرد و همه سرنشینان آن فوت شدن.

قرار بوده همین روزها مراسم ازدواجشون رو برگزار کنند که نامز

دختر عزاداری که به تنهایی #عروس شد!

نامزد این دختر اندونزیایی از مسافران هواپیمایی بود که چند وقت پیش #سقوط کرد و همه سرنشینان آن فوت شدن.

قرار بوده همین روزها مراسم ازدواجشون رو برگزار کنند که نامزدش رو تو اون حادثه از دست میده. با این حال #مراسم رو برگزار می‌کنه.

این دختر تو صفحه شخصی‌اش نوشته: با وجود اینکه به شدت اندوهگین هستم، اما به خاطر تو باید #لبخند بزنم. باید #قوی باشم، همانطور که تو همیشه از من می‌خواستی.