ماجرای عجیب باغ‌وحش‌های انسانی در غرب!

آیا تا به حال در مورد باغ‌وحش‌های انسانی چیزی شنیده‌اید؟! منظورمان مفهوم استعاری آن نیست، بلکه دقیقا منظورمان یک #باغ‌وحش با قفس‌ها و حصارهای مختلف است که انسان در آن‌ها نگهداری می‌شود. متاسفانه باید بگوییم که تا همین ۶۰ سال پیش در اروپا و کشورهای پیشرفته باغ‌وحش‌های انسانی وجود داشته است!

در اواخر دهه ۱۸۰۰ نمایش‌های استعماری به یکی از سرگرمی‌های محبوب دنیای #غرب تبدیل شد. این نمایش‌ها صرفا به نمایش اشیاء، ابزارآلات یا پوشاک مردم محدود نمی‌شد و شامل خود مردم هم می‌شد. در دورانی که هنوز #سینما به‌وجود نیامده بود مردم متمدن غربی نمی‌توانستند تصور درستی از مردمان بومی کشورهای دیگر داشته باشند.

به همین دلیل مکان‌هایی به نام باغ‌وحش انسانی به‌وجود آمد تا این افراد بتوانند مردمان بومی کشورهای مختلف را از نزدیک تماشا کنند و کنجکاوی‌شان برطرف شود! ظاهرا در آن دوران هنوز مفاهیمی مثل #نژادپرستی و رعایت حقوق انسانی در دایره لغات انسان‌ها وجود نداشت و این کار به نظر هیچ‌کس عجیب یا بی‌رحمانه نبود. در واقع باغ‌وحش‌های انسانی با استقبال گسترده و زیادی هم روبرو می‌شد.

منبع: cbc.ca