هفته بیست و چهارم #لیگ_دو ایران

برد شیرین #سپیدرود در جو ملتهب گناوه

#امید_گناوه 0

#سپیدرود_رشت 1

گل

#سید_علی_یحیی_زاده ٨٨

شاگردان #علی_نظرمحمدی در این دیدارِ پرحاشیه توانستند سه امتیاز این جدال را بدست آورند تا هنوز روی کاغذ امید به صعود داشته باشند.