هفته ششم #لیگ_یک ایران

شکست #چوکا در دو نیمه متفاوت!

#چوکا_تالش 1

#هوادار_تهران 2

گلها

#امیررضا_غمناک

چوکا

#حمید_کاظمی دو گل

#هوادار

شاگردان #علی_لطیفی در نیمه اول با دو گل مغلوب حریف شدند اما در نیمه دوم با ارائه یک بازی هجومی موقعیت های زیادی تا لحظات پایانی بازی روی دروازه حریف ایجاد کردند که متاسفانه فقط توانستد یکی از گل ها را جبران کنند.