هفته سی و سوم #لیگ_یک ایران

فصلِ عجیب #چوکا با سقوط همراه شد‌!

#چوکا_تالش 1

#قشقایی_شیراز 2

گل چوکا

#پرهام_جوادی

چوکایی در این بازی به مانند چندین بازی قبل از حریف سرتر و سوار بازی بودند اما نحسی دقایق آخر برای این تیم تبدیل به کابوسی سریالی شد تا در نهایت با باخت در بازی امروز این تیم بدشانس راهی #لیگ_دو شود!

چوکایی ها بیش از شش هفت موقعیت مسلم گل زنی را در این بازی با بدشانسی از دست دادند تا فصلِ تلخ چوکایی ها به تلخ ترین شکل ممکن به اتمام برسد!