هفته چهاردهم #لیگ_یک ایران

عجیب ترین دقایق پایانی فصل بلای جان #چوکا !

#چوکا_تالش 2

#بادران_تهران 4

گلها

#کنعان_طاهرنژاد ١٣

#سامان_نورمحمدی ۵٧

چوکا

#احسان_پیرهادی ١۴

#مرتضی_خراسانی ٨٨

#حسین_اسلام_نیا ٩٠

#ایمان_غلامی ٩۴

بادران

چوکایی در حالی این جدال حساس و عجیب را واگذار کردند که تا دقیقه ٨٨ با ارائه یک بازی تهاجمی و جنگنده از حریف خود پیش بودند اما فوتبال در دقایق واپسین روی بد خود را به شاگردان علی لطیفی نشان داد و بادرانی ها سه بار دروازه چوکا را گشودند!