#جدول_لیگ_سه ایران (زیرگروه)

بازگشت #سردار_جنگل_گوراب_زرمیخ به کورس صعود

دو تیم اول مستقيم به دور نهایی صعود می‌کنند.

تیم های سوم و چهارم در همین دور ابقا خواهند شد.

و تیم های پنجم به بعد به لیگ های استانی مربوطه سقوط خواهند کرد.