بنویسید شهروند رامسر، بخوانید #شهروند_گیلان

تیم #شهروند_رامسر در زیر گروه #لیگ_سه با سرمربیگری #مصطفی_حاجتی به همراه #محمدرضا_مهدوی خانه امنِ بازیکنان گیلانی است.

در ترکیب فیکس این تیم در هفته اول لیگ سه که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت ٩ بازیکن گیلانی حضور داشتند و در کل تیم با سهمیه جوانان بیش از ١٧ بازیکن گیلانی حضور دارند.

اسامی بازیکنان گیلانی حاضر در تیم شهروند رامسر :

#سجاد_اخباری ، #سامان_فرزام_پور ، #سیامک_علیزاده ، #آرمین_رحیم_زاده ، #مسعود_نوری ، #پژمان_نجات ، #محمدرضا_الماسخاله ، #میثاق_جلوه ، #توکل_نظری ، #احسان_عبدی ، #مازیار_حبیبی ، #محمد_اسماعیل_خالص_زاده، #آصف_رعنای_مهرپور ، #اسماعیل_حسین زاده و #آرمان_آبسالان .

شهروند رامسر هم گروه با تیم #سردارجنگل_گوراب_زرمیخ است.