هفته سی و دوم #لیگ_یک ایران

توقف چوکا در جم!

#پارس_جنوبی_جم 1

#چوکا_تالش 1

گل چوکا

#سعید_خردمند ۴۵

شاگردان #فرشاد_پیوس علی رغم بازی هجومی و پیروزی در نیمه اول، گل تساوی را در نیمه دوم وریافت کردند تا با توجه به نتایج دیگر رقبا کار #چوکا برای دو هفته پایانی سخت باشد!