هفته دهم لیگ یک ایران

بدشانسی قوهای سپید/ ملوانان به حقشان نرسیدند

#ملوان_بندر_انزلی 1

#هوادار_تهران 1

گلها

#محمد_مهری ۵۵

ملوان

#سجاد_دانایی ٧٩

هوادار

#ملوان در این بازی بارها دروازه حریف را با تهدید رو به رو کردند اما متاسفانه نتوانستند گل های بیشتری بثمر برسانند و در مقابل هواداری ها از اندک موقعیت خود به گل تساوی رسیدند.