هفته شانزدهم #لیگ_یک ایران

ادامه سریالِ بدشانسی های عقاب های تالش!

#قشقایی_شیراز 1

#چوکا_تالش 1

گلها

#نامعلوم(p) ٩٧

قشقایی

#کنعان_طاهرنژاد ٢٠

چوکا

متاسفانه چوکایی ها برای سومین بازی پیاپی در واپسین لحظات سه امتیاز را از دست دادند!