علیرضا نظیف کار کاپیتان سابق و پیشکسوت باشگاه داماش گیلان با عقد قراردادی رسمی سکان هدایت باشگاه دخانیات گیلان را بر عهده گرفت

#علیرضا_نظیفکار #نظیف_کار #دخانیات_گیلان #تیم_دخانیات #سرمربی_دخانیات #داماش #داماش_گیلان