هفته پایانی نیم فصل اول #لیگ_سه ایران

مقاومت خیال امتیازگیری ندارد!

#بنیامین_تهران 2

#مقاومت_آستارا 0

گلها

#مرتضی_رنجبر

#مهدی_آقالو

مقاومتی ها نیم فصل را در قعر جدول قرار گرفتند امیدواریم در نیم فصل دوم سهمیه #گیلان در دور نهایی لیگ سه حفظ شود.