هفته پنجم لیگ یک ایران

کامبک شهرداری# آستارا با هدایت کاپیتان سزاوار

#شهرداری_آستارا 3

#استقلال_ملاثانی 1

گلها

#بهزاد_سلطانی ١١

#عارف_اکبری ۵٠

#امین_حقده ٨٠

آستارا

#سجاد_بازگیر ٧

استقلال

این برد شیرین در حالی برای شهرداری آستارا کسب شد که #یاشین_سزاوار کاپیتان شهرداری آستارا هدایت این تیم را پس از استعفای #حسن_اشجاری بر عهده داشت.