هفته پنجم لیگ یک ایران

ملوانان با تعویض زارع از شکست گریختند

#خیبر_خرم_آباد 2

#ملوان_انزلی 2

گلها

#عارف_اکبری (p) ۴۵

#عارف_اکبری ٨٣

خیبر

#مهیار_زحمتکش (p) ٢+۴۵

#وحید_فارغ ٢+٩٠

ملوان

#ملوانان با گل لحظات پایانی تک امتیاز شیرینی را با خود به #انزلی آوردند