هفته بیست و پنجم #لیگ_دو ایران

#سپیدرود در #رشت پا پس نکشید

#سپیدرود_رشت 1

#علم_ادب_تبریز 1

گلها‌

#سید_علی_یحیی_زاده ٨٨

سپیدرود

#علی_عبدالله_نژاد ٨٢

علم و ادب

سپیدرودی ها در این بازی تا لحظات آخر برای پیروز شدن جنگیدند

با این تساوی بازی هفته آخرِ سپیدرود رشت تشریفاتی شد!