هفته نهم #لیگ_یک ایران

#آستارا با گل دقیقه نودی به کمترین حق خود رسیدند

#شهرداری_آستارا 1

#آرمان_گهر_سیرجان 1

گلها

#پژمان_ثباتی ٩٠

آستارا

#ایمان_رازانی ٨١

آرمان گهر

در این دیدار شاگردان #پایان_رأفت موقعیت های زیادی را از دست دادند

و #عارف_اکبری مهاجم شهرداری آستارا یک ضربه پنالتی را از دست داد!