هفته هفدهم #لیگ_یک ایران

این شما و این هم قهرمان نیم فصل اول،

شهرداری #آستارا

#شهرداری_آستارا 1

#هوادار_تهران 0

گل

#امین_حقده ٨٩

شاگردان #پایان_رأفت مزد جنگندگی و همدلی خود را با قهرمانی در نیم فصل گرفتند

شگفتی سازان با تقویت در نیم فصل دوم قطعا شانس اول صعود به #لیگ_برتر خواهند بود.