فرزاد سیری دبیر سابق هیات فوتبال گیلان و پیشکسوت فوتبال گیلان با عقد قراردادی رسمی سکان هدایت باشگاه شاهد شفارود اسالم در دست گرفت.

#فرزاد_سیری #هیات_فوتبال_گیلان #فوتبال_گیلان #شاهد_شفارود #شفارود #اسالم #دبیر_هیات_فوتبال_گیلان