هفته هفتم #لیگ_یک ایران

آغازِ پایان با هتریکِ پیروزی

#شهرداری_آستارا 2

#خوشه_طلایی_ساوه 0

گلها

#رضا_فخری ٢٩

#بهزاد_سلطانی ۴۵

شاگردان #پایان_رأفت کار را در نیمه اول یکسره کردند تا سومین پیروزی متوالی آستارایی ها رقم بخورد .