با هم بخندیم 😁😁😁
با هم بخندیم 😁😁😁

با هم بخندیم 😁😁😁

یه بار بابام و بردم دانشگاه، گفتم همین جا تو حیاط بچرخ تا من بیام.

بعد که برگشتم دیدم نشسته زیر آلاچیق با ۷-۸ تا دختر، براشون چایی گرفته از خاطرات جوونیش تعریف می‌کنه

وقتی نشستیم تو ماشین چند تا کاغذ داده به من میگه بیا برات شماره تلفن گرفتم، فقط دوتا که جلوش علامت گذاشتم شوهر دارن

#با_هم_بخندیم

زنی از شوهرش پرسید انتخابات چیه؟

بهش گفت: یادته ازت خواستگاری کردم و قول دادم تمام آرزوهایت را برآورده کنم، و همه جا ببرمت و همه چیز برات بخرم و بزارمت رو چشام.

زن گفت: آره ولی هیچ کدام انجام ندادی …

به علت گرانی امروز سرسفره بابام گفت:

همه‌تون شناسنامه هاتون و بیارین،

ماهم باخوشحالی شناسنامه هامون و آوردیم، فکر کردیم می‌خواد مال و منالی به نام ما بزنه، یه دفعه گفت: از فردا طرح زوج و فرد توی خونه اجرا می‌شه.

گفییم یعنی چه؟ …