تعاونی خراطان گیلان راه اندازی می شود.

به گزارش گیل مهر، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل #میراث فرهنگی صنایع دستی و #گردشگری #گیلان اعلام کرد: #تعاونی خراطان استان در راستای حمایت و گره گشایی از مشکلات فعالان این رشته #صنایع دستی راه اندازی می شود.