رونمایی از اسناد نهضت جنگل همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان در رشت

رونمایی از اسناد نهضت جنگل همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان در رشت

همزمان با #سالروز #شهادت #میرزا #کوچک‌خان #نمایشگاهی با عنوان از #انقلاب #مشروطه تا #نهضت #جنگل در رشت برپا می‌شود.

در این نمایشگاه گزیده اسناد و #تصاویر منحصر به فرد تاریخی از انقلاب مشروطه تا نهضت جنگل و یک نامه #تاریخی مربوط به ۱۰۰ سال قبل از مجموعه حسن اکبری به نمایش گذاشته می‌شود.

رئیس سازمان #فرهنگی #اجتماعی و ورزشی #شهرداری #رشت تصریح کرد: نمایشگاه از انقلاب مشروطه تا نهضت جنگل ۱۱ آذرماه همزمان با سالروز شهادت این سردار #استکبار ستیز در خانه میرزا کوچک خان محله #استادسرای رشت دایر می‌شود.