ریزش پل در ماسال

ریزش پل در ماسال

بر اثر #تخریب #سد بتونی خالکایی #ماسال #پل #لوحه سرای این شهرستان دچار #ریزش شده است.

این پل ۲ طرفه راه ارتباطی بیش از ۳۰ روستا را #مسدود کرده است.

برای جلوگیری از ریزش کامل پل با استفاده از سنگ‌های وزنی این پل در حال تعمیر است.

تا اطلاع ثانوی این پل بسته است و ۱۰ هزار خانوار این روستا‌ها از مسیر جایگزین رفت و آمد می‌کنند.