ضرورت افزایش مبادلات تجاری و نفوذ صادراتی در کشور‌های حاشیه خزر

ضرورت افزایش مبادلات تجاری و نفوذ صادراتی در کشور‌های حاشیه خزر

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان بر ضرورت افزایش مبادلات تجاری و نفوذ #صادراتی در کشور‌های حاشیه #خزر و همسو با نظام تأکید کرد.

فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و #تجارت #گیلان در نشست هیات رئیسه اتاق #بازرگانی #صنایع و معادن و #کشاورزی استان با مجمع نمایندگان مردم شریف گیلان در محل اتاق بازرگانی در شهر رشت گفت: کوبنده‌ترین پاسخ به #تحریم‌های غربی، افزایش #مبادلات تجاری و نفوذ صادراتی در کشور‌های #حاشیه خزر و همسو با نظام است.