روستای لیلاکوه

#لیلاکوه منظقه‌ای سرسبز و #زیبا در شهر #لنگرود واقع در استان #گیلان می‌باشد. مردم #محلی آن را لیله کوه هم صدا می‌زنند. این منطقه به تازگی به یکی از پر بازدیدترین مناطق گیلان تبدیل شده است. با نظاره همراه باشید.

برخی از مردم اعتقاد دارند که نام لیلا کوه برگرفته از نام لیاشاه می‌باشد. لیاشاه ، مترادف با واژه‌های اسمی #دخترانه‌ی لکو شاه، یا #پادشاه دختران و یا شاه دختر، است. برخی هم « لیاشاه» را دختر یکی از پادشاهان باستانی #شرق گیلان می‌شناسند، که دلاوری‌هایش در نبرد با #اعراب هنوز هم در کتاب‌های تاریخ به یادگار مانده است.