شیره انگور بهترین درمان کم خونی

مصرف #شیرۀ انگور بصورت شربت یا بعنوان صبحانه بهترين علاج کم‌خونی است.

شیره انگور بسیار مقوی است و برای کسانی که بر اثر #بیماری یا عمل #جراحی ضعیف شده‌اند، بسیار مفیدست، انگور و شیره آن نازایی را رفع و در #زنان عملکرد تخمدان‌ها را تقویت می‌کند.