چرا احساس خواب آلودگی می‌کنیم؟

#چرت زدن در طول روز و در مکان‌ها و زمان‌های نامناسب نشان دهنده یک #اختلال #خواب جدی است و در صورت ادامه دار بودن نیاز به مراجعه به #پزشک دارد.

چرت زدن در طول #روز و در

چرا احساس خواب آلودگی می‌کنیم؟

#چرت زدن در طول روز و در مکان‌ها و زمان‌های نامناسب نشان دهنده یک #اختلال #خواب جدی است و در صورت ادامه دار بودن نیاز به مراجعه به #پزشک دارد.

چرت زدن در طول #روز و در مکان‌ها و زمان‌های نامناسب نشان دهنده یک اختلال خواب جدی است و در صورت ادامه دار بودن نیاز به مراجعه به پزشک دارد، چون #عواقب جدی سلامت مانند ابتلا به بیماری‌های #مزمن از جمله #فشار #خون بالا، #دیابت، #افسردگی، #چاقی و #سرطان را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

در این میان برای جلوگیری از احساس خواب آلودگی در مکان‌های نامناسبی مانند محل کار چندین راهکار پیشنهاد شده است:

- نوشیدنی مصرف کنید

- وعده ناهار را فراموش نکنید

- برای زمان‌های کوتاه استراحت کنید

- بعد از ظهر چرت کوتاهی بزنید

- میان وعده‌های مناسب بخورید

- در محیط خنک کار کنید