تأثیر فیلم‌های تخیلی و نامناسب بر کودکان

یک #روانشناس گفت: دوران #کودکی و #نوجوانی یکی از تأثیرگذارترین مراحل زندگی هر فرد برای انتخاب الگو و #هویت‌یابی است.

این روانشناس گفت: #والدین نخستین الگوی زندگی کودک خود به شمار می‌آیند و با نزدیک شدن کودک به #دوران #بلوغ، این الگوها گسترده تر شده و به افرادی که خارج از خانواده هستند نیز تعمیم می‌یابد.

وی با بیان اینکه شخصیت‌های متفاوتی می‌توانند برای کودک به یک #قهرمان تبدیل شوند، افزود: در کنار الگوهای واقعی خارج از خانواده همچون #معلم و #مدرسه نباید نقش سایر الگوها مانند #بازیگران، قهرمانان داستان‌های #تاریخی و اَبَر انسان‌های نمایش داده شده در فیلم‌های #تخیلی را نادیده گرفت.

با توجه به اینکه در فیلم‌هایی با موضوعات غیرواقعی شاهد بروز رفتارهای خارق العاده از جانب قهرمانان هستیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که این برنامه‌ها چه تأثیری بر #هیجانات کودکان و نوجوانان می‌گذارند.