باتری موبایل

یکی از دلایل کاهش عمر باتری موبایل این است که حین شارژ قاب آن را جدا نمی‌کنید! گرما باتری را خراب می‌کند و وقتی باتری در حین شارژ داغ می‌شود، قاب مانع خروج گرما می‌شود.

#باتری_موبایل #موبایل #گرما #موبایل #دانستنی