موسسه فناوری سوئد

موسسه فناوری سوئد، چسب‌های تزریق بدون درد تولید کرده است که با سوزن‌های بسیار کوتاه،دارو را وارد بدن می‌کنند.

این سوزن‌ها به حدی کوتاه هستند که به اعصاب نمی‌رسند و درد ایجاد نمی‌کنند.

#سوئد #سوزن #تزریق #دانستنی #اطلاعات_عمومی #تولید #اعصاب #موسسه #موسسه_فناوری #فناوری