لاغری با هویج

افراد دارای اضافه وزن برای «لاغر» شدن روزی چند هویج بخورند تا با استفاده از فیبر آن چربی‌های اضافه خود را آب کنند.

هویج برخلاف آب‌هویج دارای کالری کمی است و می‌تواند احساس سیری در فرد به وجودآورد.

#هویج #لاغری