گل‌هایی زیبا که هلند تولید کرده است

این #گل زیبایی که در تصویر می بینید به طور طبیعی رشد نکرده است.جالب است بدانید #هلندی‌ها برای تشکر از کمک های #کانادا در #جنگ جهانی دوم،برای آنها نوعی گل لاله شبیه #پرچم کانادا تولید کردند.