کوچک‌ترین استخوان

کوچک‌ترین استخوان

کوچک‌ترین استخوان بدن انسان، استخوان گوش میانی است که به آن استخوان رکابی گفته می‌شود.

این استخوان که از یک میلیمتر کوچک‌تر است، صدا را از پرده گوش به داخل آن می‌فرستد.

#گوش #کوچکترین_استخوان #استخوان_رکابی #پرده_گوش #دانستنی #بدن_انسان #استخوان_بندی