اعماق جهان

اعماق جهان

عکسی که #تلسکوپ هابل از اعماق #جهان هستی گرفته، و #دانشمندان تشخیص نمی‌دهند که این #شعاع‌های #نور چیست و با چه چیزی رو به‌ رو هستند. این سحابی آن‌قدر زیبا و #سحرآمیز است که #دانشمندان آن را #دروازه_بهشت نامیده‌اند.