سرورها باید در اتاق سرور استاندارد ( Server room ) مستقر شوند چون امنیت فیزیکی و کنترل محیطی را به طور بهینه می توان ارائه کرد؛ سرور هایی که در این سرور روم قرار می گیرند باید تمام الزامات امنیتی در آنها رعایت شود.

هر اتاقی که یک یا چند کامپیوتر برای ارائه خدمات برای گروهی از کاربران از طریق شبکه دارد، یک اتاق سرور نامیده می شود. این دامنه ای از اتاق رک، اتاق سرور کوچک تا دیتاسنترهای بزرگ تر می باشد.

در این مقاله به بررسی الزامات اتاق سرور و اتاق رک استاندارد خواهیم پرداخت و سعی می نمایم پاسخ سوال شما در رابطه با اتاق سرور چیست را به طور کامل بیان نماییم.

همچنین راهکار های مناسبی را در جهت اجرای اتاق سرور و مشاوره تأمین قطعات اتاق سرور را ارائه خواهیم کرد، لطفا تا پایان با ما همراه باشید.