به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی می رساند، برای اخذ واحد پروژه و کارآموزی در تابستان 97 می توانید در تاریخ های 24 و 25 تیر ماه به پورتال آموزشی مؤسسه مراجعه فرموده و جهت اخذ واحد اقدام نمایید