به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال دوم 97-96 واحد سمینار اخذ نموده اند می رساند،

آخرین مهلت ارائه سمینار 22 شهریور 97 می‌باشد

لذا با توجه به اینکه تاریخ فوق الذکر قابل تغییر نمی‌باشد، نسبت به ارائه سمینار خود اقدام فرمایید