۱۰ مطلب

آبشاری که آب آن اشیا را به سنگ تبدیل می‌کند!

تبدیل شدن آدم‌ها و یا اشیا به #سنگ، همیشه از مسایلی بوده است که در افسانه‌ها و باورهای مردم در بعضی از فرهنگ‌ها وجود داشته است. اما جالب است بدانید تبدیل شدن اشیا به سنگ، صرفا یک خرافات نیست و در واقعیت اتفاق می‌افتد.

در سال های گذشته، میلیون ها نفر برای …

آبشار لیتلانسفاس شاهکار معماری طبیعت!

در نگاه اول فکر می‌کنید این #آبشار زیبا در لیتلانسفاس (Litlanesfoss) ایسلند یک شاهکار #معماری مدرن است، اما این ستون‌های برافراشته چیزی نیست جز جریانی از گدازه‌های باستانی که در حین خنک شدن به شکل ستون درآمده‌اند.

این عکس از آژانس عجایب طبیعی اروپا در …