#آتنا

۳ مطلب

معبد پارتنون در یونان

#پارتنون (به یونانی: Παρθενώνας) نیایشگاهی باستانی در آکروپولیس آتن است که #پریکلس آن را ۲۵۰۰ سال پیش بنا کرد.

معبد پارتنون در بلندترین نقطه آکروپولیس به #آتنا وقف شده‌است. واژه پارتنون از پارتنوس یونانی به معنی #باکره می‌آید. آتنا، گاه آتنای پارتنوس نیز اطلاق می‌شود. پارتنون …

الهه آنتا

#آتنا یا آتنه (به یونانی: Άθηνά، یا Ἀθήνη, Athénē) در اغلب نوشته‌ها ملقب به #پالاس (Παλλὰς)، در اساطیر یونانی، الهه خرد، جنگ، صنایع دستی و نگهبان شهر آتن بود و نام #آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.

او به عنوان ایزدبانوی محافظ شهرهای یونان بخصوص آتن مورد پرستش قرار گرفت.

معابد وی …

افسانه یونانی هسپریدس (دختران شب)

#هسپریدس در اسطوره‌های #یونان پری‌ها یا حوری‌هایی بودند که مسئولیت #حفاظت از باغ سیب‌های #طلائی را برعهده‌داشتند. این باغ در #کوه اطلس از کوه‌های #آرکادی قرار داشت و متعلق به #هرا بود.

با این که هسپریدها وظیفه داشتند از میوه‌ها و درختان باغ #مراقبت کنند، ولی خودشان …