#آدامس

پسرک آدامس فروش

از آنجایی که نزدیک عید بود و کم‌کم سر و کله مسافرها در رشت پیدا می‌شد تصمیم گرفت که شانسش را امتحان کرده و خودش را از چهارراه گلسار به ترمینال غرب برساند تا شاید بتواند بسته آدامسش را تا قبل از تاریک شدن هوا تمام کند.

خوب می‌دانست که اگر نتواند تمام آدامس موزی‌ها را بفروشد به این …

آدامس از اولین برندهای «صمغ جویدنی» است که اسم خودش رو از توماس #آدامس (آدامز) مخترع آمریکایی قرن نوزده گرفت و در #ایران نیز با این نام مشهور شد.

جویدن #سقز از گذشته‌های دور، بین ایرانیان مرسوم بوده اما اولین آدامس مدرن موفق در ایران «آدامس خروس‌نشان» بود.

دیوارهای آدامسی آمریکا

دیوارهای آدامسی آمریکا یا همان دیوارهای #آدامس بادکنکی (Bubble Gum Walls of America) امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری ایالات متحده #آمریکا شناخته می‌شوند.

یکی از مشهورترین این دیوارها، کوچه آدامسی در سان لوئیس اوبیسپو است. این #دیوار، یکی از بد بوترین …