#آدامس

آدامس از اولین برندهای «صمغ جویدنی» است که اسم خودش رو از توماس #آدامس (آدامز) مخترع آمریکایی قرن نوزده گرفت و در #ایران نیز با این نام مشهور شد.

جویدن #سقز از گذشته‌های دور، بین ایرانیان مرسوم بوده اما اولین آدامس مدرن موفق در ایران «آدامس خروس‌نشان» بود.

دیوارهای آدامسی آمریکا

دیوارهای آدامسی آمریکا یا همان دیوارهای #آدامس بادکنکی (Bubble Gum Walls of America) امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری ایالات متحده #آمریکا شناخته می‌شوند.

یکی از مشهورترین این دیوارها، کوچه آدامسی در سان لوئیس اوبیسپو است. این #دیوار، یکی از بد بوترین …