#آرتور_شوپنهاور

پاراگرافی از کتاب هنر همیشه بر حق بودن اثر #آرتور_شوپنهاور

فقط با کسانی بحث کنید که می‌دانید آن‌قدر #عقل و عزت نفس دارند که حرف‌های بی‌معنی نمی‌زنند، کسانی که به دلیل توسل می‌جویند، #حقیقت را گرامی می‌دارند و آن‌قدر منصف هستند که اگر حق با طرف مقابلشان باشد اشتباه بودنشان را قبول می‌کنند پس نتیجه …

پاراگرافی از کتاب در باب حکمت زندگی اثر #آرتور_شوپنهاور

همان‌طور که کشوری که نیازی اندک به واردات دارد یا از آن بی‌نیاز است، خوشبخت‌ترین کشورهاست، انسانی که به‌قدر کافی غنای درونی دارد و برای تفریح به چیزی از بیرون نیاز ندارد یا فقط اندکی نیاز دارد، سعادتمند است. زیرا واردات بهایی گزاف دارند، …

پاراگرافی از کتاب جهان همچون اراده و تصور اثر آرتور شوپنهاور

هر چه آگاهی بالاتر می‌رود، #افکار و ایده‌ها روشن‌تر و مرتبط‌تر، و ادراکات واضح‌تر، و حس‌ها عمیق‌تر و پرمایه‌تر می‌شوند.

به این ترتیب همه چیز، یعنی #احساس و #اندوه و #لذت و #محنت، ژرفای بیشتری می‌یابد.

اذهان سطحی و معمولی حتی قادر به لذت …

پاراگرافی از کتاب متافیزیک عشق اثر آرتور شوپنهاور

#وهمی شهوی انسان را به این سوق می‌دهد که باور کند آغوش زنی که #زیبایی‌اش او را مجذوب ساخته بیش از آغوش هر زن دیگری به او لذت می‌دهد یا منحصراً معطوف فرد خاصی می‌شود و وی را متقاعد می‌کند که #تملک این فرد خوشحالیِ بی‌حصری برای او به ارمغان می‌آورد. …

پاراگرافی از #کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور

بهتر است هرگاه #شادی #دق‌الباب می‌کند، به جای اینکه مکرر شک کنیم که آیا ورودش جایز است یا نه..؟

همه درها را به رویش بگشاییم، زیرا شادی هیچگاه #بی‌موقع نمی‌آید!

#شک ما در این مورد به این دلیل است که می‌خواهیم بدانیم که آیا از هر نظر موجبی برای …

پاراگرافی از #کتاب در باب حکمت زندگی‌ اثر آرتور شوپنهاور

#انسان وزن بدن خود را #احساس نمی‌کند، اما وقتی اجسام خارجی را به حرکت در می‌آورد، وزن آن‌ها را احساس می‌کند! همینطور متوجه #کمبودها و #عیوب خود نمی‌شود، بلکه کمبود و عیب دیگران را می‌بیند! اما حسن این امر عبارت از این است که دیگران برای هرکس …