۲ مطلب

🚩#سلیاک (#Celiac) یا #آنتروپاتی حساس به #گلوتن؛ ملاحظات تغذیه ای:

🔸اگرچه این بیماری نتیجه واکنش غیرطبیعی سیستم ایمنی #روده ای به #پروتئین گلوتن است اما بروز آن به دنبال برهم کنش چهار عامل است:

گلوتن، محرک های استرس زا، زمینه ژنتیکی، پاسخ ایمنی. …

نانی که از آرد سوسک درست شده

عکس بالا را خوب نگاه کنید. #نان است. ظاهرش مثل همه نان‌هاست. فقط از #سوسک درست شده. یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، از #آرد سوسک.

این نان ابتکار گروهی از کارشناسان تغذیه برزیلی است که برای حل معضل کمبود خوراکی، از یک نوع سوسک آفریقایی آرد درست کرده‌اند.